ZAWSZE AKTYWNI zapraszają na zajęcia ruchowe dla seniorów.