WYBORY! Sołtysa i Rady Sołeckiej – Sołectwo Racula