Wielowalutowe konto otwarte przez Narodowy Bank Ukrainy