Raculska uroczystość z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości.