Podsumowanie działań Strażaków OSP „Racula” w roku 2018