Komunikat dla osób planujących wywiezienia śmieci na wysypisko.