Dzisiejsza ulewa po raz kolejny narobiła wielu zniszczeń.